מיומן

adj. skilled, proficient, practiced, adept; skillful, skilful, master, masterful, artful; dexterous, dextrous

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיומן — adj. מוכשר, מאומן, מאולף; כשרוני, בעל כישורים; מקצועי, מקצוען, מומחה, בקי, מנוסה, טוב ביות …   אוצר עברית

 • פועל מיומן — s{{}} …   אוצר עברית

 • בעל כישורים — מיומן, מומחה, מנוסה {{}} …   אוצר עברית

 • קלפן מקצועי — מיומן במשחקי קלפים, מהמר מנוסה, קוביוסטוס מומחה {{}} …   אוצר עברית

 • Борохов, Бер — Бер Борохов בער באָראָכאָװ Имя при рождении: Дов Бер Борохов Дата рождения: 21 июня (4 июля) 1881(1881 07 04) …   Википедия

 • אמון — 1 adj. מהימן, שניתן לסמוך עליו, מיומן, אמין, מאומן; מאמץ, אומ 2 {{}}C 3 התאמנות, תרגול, עשיית תרגילים, חזרות, הכשרה, התכוננות, שיפור יכולת, שיפור כושר; תמרון, תרגילים צבאיי 4 מתן תמיכה, ביטחון, אמונה, מבטח, נאמנות, יחסו של המאמי …   אוצר עברית

 • באופן לא מקצועי — מבלי להיות מיומן {{}} …   אוצר עברית

 • בחוסר מיומנות — מבלי להיות מיומן, ללא יכולת, בחוסר מומחיות, בחוסר כשרון {{}} …   אוצר עברית

 • בעל הכישורים הדרושים — מוסמך, כשיר, מיומן, מתאים {{}} …   אוצר עברית

 • בעל-ניסיון — מנוסה, מומחה, מיומן {{}} …   אוצר עברית

 • בצורה לא מקצועית — מבלי להיות מיומן {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.